Дивертисмент (В. Моцарт) / Divertissement (V. Mozart)
Композитор:
В. А. Моцарт/ V. A. Mozart
Аранжировщик:
В. Мороз / V. Moroz
KV 270